Regulamin wynajmu

Regulamin wynajmu drzewek świątecznych.

 

Zasady wynajmu drzewek świątecznych.

 1. Do wypożyczenia przeznaczamy wyłącznie drzewka choinkowe w donicach, które przy odpowiednim traktowaniu (patrz: zasady dbania o drzewko) mogą przeżyć okres świąteczny i rozpocząć prawidłową wegetację na wiosnę.
 2. Żywe choinki wynajmowane są na okres od 21 grudnia 2023 r. do 8 stycznia 2024 r. (zwrot choinki musi nastąpić do 8 stycznia 2024 r., do godziny 17:00).
 3. Przewidujemy możliwość wcześniejszego wynajmu, jeżeli Wypożyczający jest w stanie zagwarantować, że w okresie od momentu wypożyczenia drzewka do wigilii Bożego Narodzenia drzewko będzie stało na dworze. Drzewko nie powinno stać w ogrzewanym/klimatyzowanym pomieszczeniu dłużej niż 2 tygodnie.
 4. Rezerwację choinki można dokonać z dowolnym wyprzedzeniem po uiszczeniu zadatku w wysokości 100% wartości choinki.
 5. Na Wypożyczającym spoczywa obowiązek dbania o drzewko, aby wróciło w jak najlepszej kondycji i niepogorszonym stanie.
 6. Wypożyczenie choinki jest równoznaczne z tym, że Wypożyczający zapoznał się z regulaminem oraz warunkami dbania o drzewko i w pełni je akceptuje.

Zasady dbania o drzewko:

 1. Drzewko nie może przebywać w domu dłużnej niż wskazany w regulaminie termin odbioru i zwrotu choinki.
 2. Ustawiając je w pokoju, należy zwrócić uwagę, aby stało jak najdalej od kaloryfera lub innego źródła ciepła. Drzewka nie wolno stawiać bezpośrednio na podłożu z systemem ogrzewania podłogowego.
 3. Drzewko stawiamy na możliwie dużej podstawce i pamiętamy o podlewaniu, przynajmniej 5 razy w ciągu całego okresu wypożyczenia choinki.
 4. O ilości wody decyduje wielkość donicy oraz podstawki. Po podlaniu woda powinna wypłynąć na podstawkę do 2/3 jej wysokości.
 5. Przestrzegamy przed przelaniem wody przez podstawkę, gdyż wylewająca się z podstawki woda, może uszkodzić podłogę w mieszkaniu Wypożyczającego.
 6. Zabrania się wykonywania czynności ingerujących w wygląd choinki jak: ścinanie stożka wzrostu, wycinanie gałęzi, usuwanie igieł z pędów.
 7. Podczas wieszania i zdejmowania ozdób wymaga się ostrożności, aby nie łamać gałązek. Dotyczy to w szczególności ozdób ciężkich lub uszkadzających pączki. Zabrania się również przytwierdzania ozdób klejem.
 8. Zabrania się sprejowania drzewka jakimikolwiek preparatami: nabłyszczającymi, koloryzującymi czy imitującymi śnieg (w spreju).
 9. W przypadku naruszenia zasad, które doprowadzają do przesuszenia lub uszkodzenia drzewka, Wynajmujący ma prawo odmówić odebrania (przyjęcia) drzewka.

Ceny i finansowe zasady wynajęcia drzewek Świątecznych.

 1. Ceny choinek znajdują się w cenniku choinek (www.wypozyczalniachoinek.eu), który jest załącznikiem do niniejszych warunków wynajmu.
 2. Przy wypożyczeniu drzewka, osoba Wypożyczająca wpłaca 100% wartości choinki.
 3. Po przyjęciu zwrotu drzewka, zostaje zwrócona Wypożyczającemu różnica wynikająca z ceny sprzedaży i ceny wynajęcia wyłącznie w formie VOUCHERA. Warunkiem zwrotu kaucji w formie VOUCHERA jest posiadanie dowodu zakupu w postaci paragonu bądź faktury VAT. Voucher można wykorzystać w trakcie zakupów roślin, artykułów ogrodniczych, świątecznych oraz zakupu i wypożyczenia choinek w centrum ogrodów plener.pl, bezterminowo.
 4. W przypadku braku paragonu podczas zwrotu drzewka nie jest możliwy zwrot kaucji w żadnej formie.
 5. Osoba Wypożyczająca w każdej chwili ma prawo odstąpić od umowy i zachować drzewko dla siebie.
 6. Informacją dla Wynajmującego o odstąpieniu od zwrotu drzewka, jest nie dostarczenie choinki do godz. 17:00, 8 stycznia 2024 r. do punktu odbioru przy ul. Kadetów 1.
 7. Po tym terminie drzewko przechodzi na własność Wypożyczającego, a Wynajmujący nie ma obowiązku go przyjąć w późniejszym czasie. Drzewko może zostać przyjęte, ale Wypożyczający nie otrzyma zwrotu wpłaconej kaucji.
 8. Wynajmujący świadczy poprzez firmy zewnętrzne płatne usługi w zakresie dostarczenia i odbioru drzewek jak również przechowywania drzewek Klienta przez okres zimowy.
 9. Choinkę można odebrać osobiście lub skorzystać z usługi  dostawy/odbioru . W tym celu należy skontaktować się bezpośrednio Dostawcą i umówić wszelkie szczegóły dotyczące transportu. Koszty usług transportowych należy rozliczyć indywidualnie z Dostawcą.
 10. W przypadku niedostarczenia choinki z winy Wypożyczającego – jego nieobecność, przy braku wcześniejszej informacji o niej (sms, mail), Wynajmujący może ponownie podjąć  próbę dostarczenia/odbioru drzewka, usługa ta jest jednak płatna dodatkowo, wg cennika zawartego na stronie.

Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się z Zasadami wynajmu drzewek Świątecznych i przyjmuje na siebie obowiązek dbania o drzewko Świąteczne jak o członka rodziny.

wypozyczalniachoinek.eu

 

 


W Twoim koszyku

Wybierz swoją choinkę

Przyłącz się do akcji #ocalswiatecznedrzewko

Cleo & nasze CHOINKI

Jak wypożyczyć CHOINKĘ?

Znajdź na stronie